Thêm nhiều cây thuốc quý...

Vườn thuốc nam có thêm những cây thuốc quý cho mọi nhà lựa chọn mua sản phẩm và trồng

GIÁ >> Danh mục giá sản phẩm

Danh mục giá sản phẩm

Giá xạ đen:

- Thân lá xạ đen tươi: 85.000/kg 

- Thân lá xạ đen khô: 30.000/lạng==> Giá KM: 25.000/lạng

- Cây xạ đen giống: 50.000/cây ==> Giá KM: 40.000/cây

Giá cây hoàn ngọc:

- Cây hoàn ngọc giống: 37.000/cây ==> Giá KM: 33.000/cây

Giá cây cà gai leo:

- Thân cà gai leo tươi: 85.000/kg

- Thân cà gai leo khô: 250.000/kg ==>Giá KM: 220.000/kg

- Cây cà gai leo giống: 15.000/cây ==> Giá KM: 10.000/cây

Giá cây vối:

- Cây Vối con giống: 40.000/cây==> Giá KM: 30.000/cây

- Lá Vối tươi: 60.000/kg

- Lá vối khô: 180.000/kg ==>Giá KM: 160.000/kg

Giá Mật gấu miền Nam:

- Cây Cây mật gấu giống: 40.000/cây==> Giá KM: 35.000/cây

- Lá Mật gấu tươi: 60.000/kg

- Lá Mật gấu khô: 250.000/kg 

 

Giá Trà hoa vàng:

- Cây Trà hoa vàng giống: 50.000/cây

Giá Ba kích tím:

- Cây Ba kích tím giống: 30.000/cây

Giá Thìa canh:

- Cây Thìa canh giống: 35.000/cây

Giá cây chìa vôi:

- Cây Chìa vôi giống: 35.000/cây ==>Giá KM: 25.000/chậu

- Dây Chìa vôi tươi: 70.000/kg

- Dây chìa vôi khô: 190.000/kg

Giá Cây Lá Lốt:

Thân rễ Lá lốt tươi: 60.000/kg

Thân rễ Lá lốt khô: 180.000/kg

Giá Mật nhân:

Mật nhân tươi: 200.000/kg

Mật nhân khô: 350.000/kg

Giá Cây trà xanh :

- Trà xanh giống: 30.000 /cây

 Giá Cây Lá cách :

- Lá cách tươi: 60.000 /cây

Giá Cây Dền gai:

- Dền gai khô: 120.000 /kg==>Giá KM: 100.000/kg

Giá Cây mắc cỡ/ Cỏ ngươi:

- Mắc cỡ khô: 120.000 /kg ==>Giá KM: 100.000/kg

Giá Cây cỏ xước:

- Cỏ xước khô: 120.000 /kg ==>Giá KM: 100.000/kg

Giá Cây tầm gửi:

- Mắc cỡ khô: 120.000 /kg ==>Giá KM: 100.000/kg

Giá Cây mãng cầu xiêm:

- Lá mãng cầu xiêm khô: 300.000 /kg ==>Giá KM: 280.000/kg

- Lá mãng cầu xiêm tươi: 90.000 /kg ==>Giá KM: 2=80.000/kg

Giá Chanh đào giống:

- Cây Chanh đào giống: 50.000/cây ==>Giá KM: 45.000/chậu

Giá Cây ích mẫu:

- Cây Ích mẫu: 15.000/cây

Giá cam thảo đất:

- Cây cam thảo giống: 20.000/cây ==>Giá KM: 15.000/cây (Mua 5 tặng 1)

Giá cây địa liền:

- Cây địa liền: 30.000/cây ==>Giá KM: 25.000/chậu

Giá mật ong rừng - Quảng Ngãi:

- Mật ong rừng: 650.000/lit ==>Giá KM: 550.000/lit

Giá sữa ong chúa - Lâm Đồng:

- Sữa ong chúa: 180.000/100ml ==>Giá KM: 175.000/100ml

Giá tinh bột nghệ - Phú Yên:

- Tinh bột nghệ : 80.000/lạng ==>Giá KM: 780.000/kg

Giá cây cành giao:

- Cành giao tươi: 180.000/kg==>Giá KM: 150.000/kg

*** Khách hàng mua số lượng lớn, liên hệ: 0905 317 519

  (Lưu ý: Bảo hành 1 tháng đối với cây giống)

 

 


Happy new year

Vườn thuốc nam hiện có bán Cây chanh đào giống, giá 50.000đ/ cây ==> KM: 45.000đ/cây. Vui lòng liên hệ 0905 317 519

( nhấn ESC hoặc click bên ngoài)